ระบบ ดับ เพลิง ภายใน อาคาร (320)

ระบบ Fire Alarm (320)

ระบบ Fire Aump (90)

ออกแบบระบบดับเพลิง (50)

ระบบสปริงเกอร์ดับเพลิง (70)

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (260)

ไฟฉุกเฉิน Sunny (720)

อุปกรณ์ดับเพลิง (880)

หัวสปริงเกอร์ดับเพลิง (390)

ปั๊มดับเพลิง (480)

ปั้มน้ำรถดับเพลิง (70)

ปั๊มน้ำดับเพลิง (110)

ไฟอราม (1,000)

ไฟร์ปั๊ม (70)

ป้ายความปลอดภัยในโรงงาน (320)

บริษัท เอฟดับบลิวเอส ดับเบิ้ล พลัส จำกัด
7 ซอยงามวงศ์วาน 31 แยก 18 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ALL RIGHTS RESERVED 2020 © FWS DOUBLE PLUS CO., LTD.
ALL RIGHTS RESERVED 2019 © FWS DOUBLE PLUS CO., LTD.
FWS Double Plus