พื้นฐานการออกแบบการป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการก่อสร้าง​

พื้นฐานการออกแบบการป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการก่อสร้าง

ระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับโครงสร้างอาคาร ซึ่งการมีระบบการออกแบบการป้องกันอัคคีภัยที่ดีจะช่วยป้องกันการสูญเสียของทั้งชีวิต ทรัพย์สิน หรืออย่างน้อยก็ช่วยลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

วิธีการวางระบบสปริงเกอร์

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร: ด้วยการสร้างแบบจำลองอาคารสามมิติแบบเรียลไทม์และแบบไดนามิก FWS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบการก่อสร้างของอาคาร โดยการรวมระบบสริงเกอร์ฉีดน้ำเข้ากับทุกส่วนของอาคารและใช้ข้อมูลการวาดที่แม่นยำ เพื่อสร้างการออกแบบที่ครอบคลุมและสอดคล้องกันโดยใช้ความสามารถด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการสร้างสรรค์

การออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย: ในระบบนี้ ผู้ออกแบบควรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้าง เรื่องการวางแผนงานอย่างละเอียด เอกสารการก่อสร้าง การตรวจสอบการก่อสร้างและต้องได้รับการรับรองจดทะเบียนอย่างถูกต้อง

การให้คำปรึกษาด้านระเบียบข้อตกลง: บริษัทควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทประกันภัยและหน่วยงานภาครัฐในการออกแบบระบบสปริงเกอร์ที่สอดคล้องกับข้อตกลงอัคคีภัยในท้องถิ่นและข้อกำหนดด้านประกันภัยเฉพาะสำหรับลูกค้า

การสำรวจการติดตั้งสริงเกอร์: บริษัทควรตรวจสอบระบบปัจจุบันที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม รวมถึงตรวจสอบว่าระบบสปริงเกอร์ดับเพลิงนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดการอัพเกรดระบบหรือการดัดแปลงหรือไม่

การคำนวณไฮดรอลิก: การคำนวณนี้ใช้สำหรับออกแบบแผนการควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่เพียงพอสำหรับการควบคุมไฟให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโปรเจคการติดตั้งสปริงเกอร์: ทุกงานควรถูกมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละงานนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามความพึงพอใจของลูกค้า ทีมผู้บริหารโครงการของคุณต้องมีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรองในอุตสาหกรรมความปลอดภัย

และในส่วนของพนักงานขาย นักออกแบบ วิศวกรและหัวหน้างานติดตั้งภาคสนาม พวกเขาเหล่านี้จะช่วยประสานงานเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นเป้าหมายทั่วไปของระบบป้องกันอัคคีภัย

• เพื่อช่วยรักษาชีวิต
• เพื่อช่วยรักษาทรัพย์สิน
• เพื่อรักษาการดำเนินงานของธุรกิจ

ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานของอาคาร ข้อกำหนดการป้องกันอัคคีภัยก็จะแตกต่างกันออกไปสำหรับแต่ละประเภท เช่น โกดัง สถานที่เก็บของหรืออาคารสำนักงาน

ส่วนประกอบพื้นฐานของการออกแบบป้องกันอัคคีภัยมาตรฐาน

ระบบตรวจจับ:
ระบบตรวจจับควันที่ทันสมัยจะตรวจจับควันและแจ้งระบบเตือนภัย เครื่องตรวจจับควันอัจฉริยะจะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการเตือนภัยในระดับต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ส่วนตัวตรวจจับความร้อนเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถเปิดระบบการแจ้งเตือนได้เช่นกัน

การเลือกสเปคและการติดตั้งระบบตรวจจับนั้นสามารถขึ้นอยู่กับประเภทของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่มีการใช้งานตลอดเวลาหรือใช้เป็นบางเวลา ประโยชน์ของระบบแจ้งเตือนคือการเพิ่มโอกาสให้คุณสามารถดับไฟขนาดเล็กได้ในระยะเริ่มต้นด้วยถังดับเพลิงก่อนที่ไฟจะลาม

ระบบเตือนภัยและการแจ้งเตือน: ระบบเตือนภัยเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในทุกอาคารเพื่อแจ้งเตือนผู้อาศัยภายในอาคารและเจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ตำรวจและสถานีดับเพลิงผ่านลิงก์สถานีกลางเพื่อให้สามารถตอบสนองได้

ปัจจุบันระบบที่ทันสมัยจะเพิ่มการใช้งานลำโพงสำหรับการแจ้งเตือนในสถานที่แทนการใช้งานกริ่งแบบในอดีต ซึ่งลำโพงเหล่านี้สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ ได้นอกเหนือจากการเกิดไฟไหม้ เช่นใช้สำหรับการแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยทราบถึงสถานการณ์ต่าง ๆ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Suppression): ภายในโรงงานเชิงพาณิชย์ สปริงเกอร์เป็นระบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผู้อาศัย และเมื่อเราทำการเปรียบเทียบสถานการณ์ของอาคารที่มีสปริงเกอร์ดับเพลิงและแบบไม่มี สปริงเกอร์นั้นจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตและสูญเสียทรัพย์สินโดยเฉลี่ยลงได้ถึงครึ่งหนึ่งไปจนถึงสองในสามของเหตุการณ์ทั้งหมด


แหล่งที่มา
https://www.afpgusa.com/fire-sprinkler-installation.php
https://www.strategicconnections.net/fire-protection/system-design
https://www.buildings.com/article-details/articleid/3157/title/fire-protection-system-design

02-fwsdoubleplus_com-HMKK_THA

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

บริษัท เอฟดับบลิวเอส ดับเบิ้ล พลัส จำกัด

7 ซอยงามวงศ์วาน 31 แยก 18 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Best ISO
Certification Co., Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED 2022 © FWS DOUBLE PLUS CO., LTD.​​​

DESIGN by

สอบถามเพิ่มเติม