ผลงานที่ผ่านมา

อาเชียคลังสินค้า

ติดตั้ง และดูแล ระบบ FIRE ALARM แบบรายปี 

บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัด

ดูแล FIRE ALARM SYSTEMS

มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน​

ดูแลระบบ FIRE ALARM แบบรายปี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด
ดูแลระบบ FIRE ALARM แบบรายปี​

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด
ดูแลระบบ FIRE ALARM แบบรายปี​

อาคารจัตุรัสจามจุรี

งานปรับปรุงระบบ FIRE ALARM

งานบำรุงรักษา Fire Alarm Systems

- อาคารระเบียงจามจุรี 

- อาคารเรือนวิรัชมิตร

- สำนักงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนบริหารกิจการตลาด)

- สำนักงานจัดการทรัพย์สิน (ส่วนอาคารสำนักงาน)​

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ FIRE ALARM ใหม่ ทั้งอาคาร​

บำรุงรักษางานระบบทั้งหมดของโรงงานในเครือ 

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ประจำเดือน แบบรายปี)

จำนวน 324 โรงงาน  (จ.ระยอง , จ.สระบุรี ,จ.ปราจีนบุรี)

  • ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบสายล่อฟ้า

  • ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบ Fire Alarm

  • ตรวจสอบและทำความสะอาด ระบบ Air Conditioner

  • ตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบควบคุมไฟฟ้า

  • ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า

Call Center​

++66 9 5246 8741 ,  ++66 8 3060 9934​