บริษัท เอฟดับบลิวเอส ดับเบิ้ล พลัส จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบต่างๆ ในอาคารและ โรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทดูแล การออกแบบ ติดตั้ง พร้อมทั้งยังให้บริการตรวจสอบการทำงานของ ระบบรวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม งานระบบป้องกัน อัคคีภัยครบทุกรูปแบบ ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงาน มามากกว่า 10ปี การรับตรวจสอบดูแลบำรุง ดูแลงานระบบทางวิศวกรรมแบบรายปี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มาอย่างยาวนาน โดยเราใส่ใจบริการหลังการขายให้กับ ลูกค้าในแนวคิดที่ว่าเป็นเสมือนหนึ่งในเพื่อนคู่คิดให้กับ ลูกค้าที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้ตลอด​

เกี่ยวกับเรา

FWS Double Plus​

มีประสบการณ์ยาวนาน
มากกว่า 10ปี ทางด้านงาน
ระบบป้องกันอัคคีภัย​

ผ่านการอบรบหลักสูตร
การออกแบบงานป้องกันอัคคีภัย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA101​

พร้อมให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาเสมือนเพื่อนคู่คิด
ให้กับลูกค้าตลอดเส้นทาง​

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ด้านระบบทางวิศวกรรม
อย่างมืออาชีพ​

ผ่านการอบรบหลักสูตรการออกแบบงานป้องกันอัคคีภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน NFPA101​

พร้อมให้คำปรึกษา
และแก้ไขปัญหาเสมือนเพื่อนคู่คิดให้กับลูกค้าตลอดเส้นทาง​

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาด้านระบบทางวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ​

บริษัท เอฟดับบลิวเอส ดับเบิ้ล พลัส จำกัด​

Call Center​

++66 9 5246 8741 ,  ++66 8 3060 9934​